Ton van der Zanden
Mijn werk

Mijn werk

Ik maak bronzen beelden, hoofdzakelijk figuratief, niet omdat ik niet van abstract hou, maar voor mij is het te vrijblijvend om me er er goed in uit te drukken. In mijn werk probeer ik terug te vinden wat mij op een zeker moment in het onderwerp heeft getroffen en ik probeer er mijn emoties in weer te geven. Ik probeer de bewegingen zo vast te leggen dat het beeld licht wordt, de figuren als het ware los komen. Het liefst zou ik ze laten zweven.
Het maken van bronzen grafmonumenten behoort ook tot mijn werk. Zij worden gemaakt na intensief overleg met de nabestaanden.
Ook krijg ik veel opdrachten voor het maken van prijzen. Zoals bijvoorbeeld:
  • De Couleur Nationale prijs: de landelijke prijs intercultureel personeelsbeleid van de gezamenlijke Anti Discriminatie Bureaus, voor het eerst uitgereikt in 2004 door Hans Dijkstal in Vredenburg Utrecht.
  • Landelijke prijs beste schoenverkoopster, Nederlandse Schoen Federatie.
  • Cultuurprijs Gemeente Losser.
  • Jaarlijkse Sportprijzen Gemeente Losser.
  • Breughelvrouwtje: jaarlijks prijs voor verdiensten landelijk bekende Lossenaar
  • Sylvesterprijs: tweejaarlijkse prijs voor diversiteit en verdraagzaamheid in Hengelo
  • Geinig Aoske: eerste prijs voor de meest carnavaleske wagen, groep of persoon in de jaarlijkse carnavalsoptocht.